Tuyển

dụng

 • All Level

  Full-time

  1. Mô tả công việc a. Tham gia vào quá trình nghiên cứu và phát triển ứng dụng: b. Thiết kế giao diện người dùng: c. Đảm bảo tính liên tục và cải thiện giao diện người dùng: d. Phối hợp với nhóm phát triển: e. Thực hiện các công việc khác liên quan đến…

 • All Level

  Full-time

  1. Mô tả công việc 2. Quyền lợi 3. Yêu cầu ứng viên Thứ 2 đến thứ 6: 8h30 – 18h00; Thứ 7: 08h30 – 12h00 (+84) 397 600 999 tuyendung@bralyvn.com 12A Mễ Trì Hạ, Nam Từ Liêm, Hà Nội

 • All Level

  Full-time

  1. Mô tả công việc 2. Quyền lợi 3. Yêu cầu ứng viên Thứ 2 đến thứ 6: 8h30 – 18h00; Thứ 7: 08h30 – 12h00 (+84) 397 600 999 tuyendung@bralyvn.com 12A Mễ Trì Hạ, Nam Từ Liêm, Hà Nội